Verktyg & hjälpmedel för SSL-certifikat

Här finns ett antal verktyg och hjälpmedel för att underlätta installation och felsökning av SSL-certifikat som vi på sslcert.se utvecklat. Här kan du bland annat säkerställa att installationen är korrekt, felsöka och, testa SSL-certifikat samt konvertera mellan olika typer av SSL-certifikat. Köp ditt SSL-certifikat på sslcert.se för att stödja oss i arbetet att utveckla ännu fler verktyg samt förbättra de befintliga verktygen. Välj nedan vilket hjälpmedel du vill använda.

Kontrollera SSL-certifikat på server

Ger vägledning för att kontrollera att ett SSL-certifikat som finns installerat på en viss internetadress (webb- eller mailserver) är korrekt installerat.

 

Skapa CSR och privat nyckel

Skapar en Certificate Signing Request som skickas in vid beställningen av SSL-certifikatet. För SSL-certifikat från sslcert.se slipper du detta steg då det görs automatiskt.


Avkoda CSR

Kontrollerar att en CSR (Certificate Signing Request) är korrekt och visar informationen i den.

Kontrollera om privat nyckel, CSR och SSL-certifikat hör ihop

Verifierar att en privat nyckel, CSR och ett SSL-certifikat stämmer överens (alla i PEM-format).

 

Konvertera mellan certifikatformat (för Apache, IIS och Tomcat)

Information om hur man gör för att konvertera certifikat beroende på vilken webbserver det ska användas för.


 

 

 

* Avkoda SSL-certifikat från textfil

Kontrollerar att ett SSL-certifikat (från en textfil i PEM-format) är korrekt och visar information om det. 

* Kontrollera om privat nyckel och SSL-certifikat hör ihop

Verifierar att en privat nyckel och ett SSL-certifikat stämmer överens (båda i textformat).

* Kontrollera om CSR och SSL-certifikat hör ihop

Verifierar att en CSR (Certificate Signing Request) och ett SSL-certifikat stämmer överens (båda i textformat)

* Konvertera SSL-certifikat mellan olika certifikattyper

Konvertera certifikat mellan PEM-, DER-,  PFX- och P7B-format.

 

 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor