Installera SSL-certifikat i Apache 2.4 eller senare

Dessa installationsinstruktioner gäller Apache från och med version 2.4 och senare och är baserade på information från http://www.bensprotips.com/2014/04/apache-sslcertificatechainfile-directive-deprecated-sslcertificatefile/

När allt är klart skickar vi ett e-post-meddelande med en länk där du kan logga in för att hämta ditt certifikat som en zip-fil. Gör detta och zippa upp zip-filen och spara alla filerna, t.ex. på Skrivbordet.

Filen server.key har du antingen fått av oss i zip-filen eller skapat själv tidigare enligt instruktionerna för att skapa CSR i Apache. Spara den som: /etc/apache2/server.key

Överför filen server.pem (som ligger i katalogen ovrigt i zip-filen) och lägg den i katalogen  /etc/apache2/ eller /etc/apache/ beroende på hur Apache är installerat på din Linux-server. (Du ser detta genom att helt enkelt kontrollera vilken av dessa två kataloger som existerar). I fortsättningen av guiden använder vi oss alltid av sökvägen /etc/apache2/ - ersätt den med /etc/apache/ om det är rätt för dig.

Leta upp filen httpd.conf som bör finnas i /etc/apache2/ eller i /etc/apache2/conf/. Hittar du inte filen httpd.conf så leta i stället efter filen apache2.conf . I fortsättningen av guiden använder vi oss av filnamnet httpd.conf - ersätt alltså filnamnet med apache2.conf om det är så filen heter på din server.

Gör en säkerhetskopia av filen.

Öppna sedan filen httpd.conf i en texteditor, exempelvis i nano med kommandot nano /etc/apache2/httpd.conf (om filen finns i den katalogen) och sök efter raden:

SSLEngine On

Om inte raden ovan finns med i filen så lägg till den.

Skriv sedan in följande nya rader i filen:

SSLCertificateFile /etc/apache2/server.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/server.key

Spara nu filen och starta om Apache. Du kan starta om Apache t.ex. genom att skriva:

/etc/init.d/apache2 restart

alternativt kan kommandot vara:

/etc/init.d/httpd restart

eller:

/etc/init.d/apache restart

Nu ska certifikatet vara installerat. Testa att gå till webbplatsen med https:// framför för att verifiera att allt fungerar korrekt.

 /etc/apache2/apache2.conf
 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor