Installera SSL-certifikat i Exchange 2007 / 2010 med genererat nyckelpar

Börja med att installera SSL-certifikatet i MMC (Microsoft Management Console)

Spara filen du fått från oss under C:\, d.v.s. med filnamnet C:\server_iis.pfx

Klicka på Start i nedre vänstra hörnet och sedan på Program, Microsoft Exchange 2010 (eller 2007) och till sist Exchange Management Shell.

Kopiera sedan följande kommando och klistra in i kommandoskalet:

Get-ExchangeCertificate

Tryck sedan på Enter. Under kolumnrubriken Thumbprint visas nu fingeravtrycket för SSL-certifikatet. Kopiera koden som visas under kolumnrubriken Thumbprint.

exchange-kommandorad.png

 

Klistra in koden du nyss kopierat i stället för texten [klistra in koden här] i följande kommando:

Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [klistra in koden här] -Services "SMTP, IMAP, UM, POP, IIS"

Kör sedan kommandot.

Starta om ditt server och säkerställ att den fungerar.

Nu är ditt SSL-certifikat installerat i Exchange.

 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor