Skapa CSR i Apache

Du behöver inte genomföra instruktionen nedan överhuvudtaget om du väljer att Skapa nyckelpar automatiskt vid beställning (en smidigare lösning).

CSR står för Certificate Signing Request och behöver skapas i Apache och sedan skickas till oss för att beställningen av SSL-certifikatet ska kunna fullgöras.

Börja med att skriva in följande kommando vid prompten (allt ska vara på samma rad):

openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout server.key -out server_csr.txt

Nu skapas två filer. Filer server.key innehåller en privat nycket. Skydda denna fil eftersom den är viktig för säkerheten. Särskilt viktigt är att göra säkerhetskopiering på den här filen. server.key sparar du med filnamnet /etc/apache2/server.key (i vissa Linux-distributioner kan katalogen för Apache-konfigurationen dock ligga på annan plats).

Du behöver nu mata in 7 uppgifter enligt nedan. Observera följande innan du matar in uppgifterna:

  • Det inte går att använda å, ä eller ö i något av fälten.
  • Inget av de 7 fälten nedan får lämnas tomt, då då blir problem att ställa ut certifikatet.
  • Common Name ska vara adressen för webbplatsen eller mailservern som certifikatet ska gälla för. Du hittar information om hur du skriver rätt Common Name på följande länk (öppnas i ett nytt fönster)

-----
Country Name (2 letter code) [AU]: SE
State or Province Name (full name) [Some-State]: Min postort
Locality Name (eg, city) []: Min postort
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Mitt foretag AB
Organizational Unit Name (eg, section) []: Mitt foretag AB
Common Name (eg, YOUR name) []: www.mittforetag.se
Email Address []: epostadress@mittforetag.se

  • Följande fält ska dock lämnas tomma (tryck på Enter två gånger)

A challenge password []:
An optional company name []:
-----

Din "CSR" har nu skapats. Skriv nu följande kommando:

cat server_csr.txt

Kopiera innehållet genom att markera all text med musen och högerklicka samt välj Kopiera i menyn som kommer upp. Klistra in texten i en textredigerare på din egen dator (t.ex. Anteckningar). Spara filen med namnet server_csr.txt på Skrivbordet.

Skicka till sist filen till oss via beställningssidan så kan vi slutföra din beställning av ditt SSL-certifikat.

 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor