Skapa CSR i IIS 7

CSR står för Certificate Signing Request och behöver skapas i Microsoft IIS och sedan skickas till oss  för att beställningen av SSL-certifikatet ska kunna fullgöras. Dessa instruktioner gäller Microsoft IIS 7.

Det s.k. Common Name ska vara webbadressen för din sajt eller adressen till din mailserver beroende på vad du ska använda certifikatet till.

Gör så här:

Klicka på Start

Välj Administrative Tools

Starta Internet Services Manager

Klicka på Server Name

I området i mitten finns det en sektion som heter Security. Leta upp och dubbelklicka på ikonen Server Certificates

ssl-IIS1.JPG

 

Klicka på Actions (till höger) och sedan på  Create Certificate Request

ssl-IIS2.JPG

 

Nu öppnas en dialogruta med namnet Request Certificate.

 

ssl-IIS3.JPG

Common Name ska vara adressen för webbplatsen eller mailservern som certifikatet ska gälla för. Du hittar information om hur du skriver rätt Common Name på följande länk (öppnas i ett nytt fönster)

Skriv in Organization (ditt företagsnamn). Tänk på att inte använda å, ä eller ö i företagsnamnet.

Repetera företagsnamnet i fältet Organizational Unit (utan å, ä eller ö).

Välj din postort för både city och state. Tänk på att inte använda å, ä eller ö i postorten.

Välj Sweden som  country.

Klicka på Next

ssl-IIS7x-4.png

Nu visas dialogrutan Cryptographic Service Provider.

Låt standardvärdet stå kvar till höger om Cryptographic Service Provider.

Välj sedan nyckellängden 2048 till höger om Bit length.

Klicka på Next.

ssl-IIS5.JPG

Välj var ditt Certificate request / CSR ska sparas, t.ex. som c:\certreq.txt

Klicka på Next.

Nu är din CSR sparad på den plats du valt. 

Kontrollera att allt stämmer. Har du skrivit fel någonstans så klicka på  Back och korrigera. 

Klicka på Next om alla uppgifter stämmer.

Klicka på Finish

Filen ska nu finnas sparad som c:\certreq.txt

Skicka till sist filen till oss via beställningssidan så att vi kan slutföra din beställning av ditt SSL-certifikat.

 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor